Zbog nedovoljnog interesa javnosti i izuzetno slabe interakcije pratitelja, ove stranice su prebačene u arhivski format
i više se neće ažurirati niti nadopunjavati novim sadržajem!

NOVOSTI: Zbog osobitih inzistiranja magistra Željka Renića, inače pomoćnika pročelnika za komunalno i prometno redarstvo u Zagrebu, odlučili smo iznova krenuti s radom, a novi portal će uz zagrebačke teme uključivati i teme iz Zagrebačke županije.

Uskoro na Zagreb24.hr

Nakon višemjesečnog rada i prikupljana informacija konačno objavljujem sve detalje u vezi famoznog čipiranja spremnika za otpad! Nažalost, gradonačelnik je odustao od čipiranja pa se možemo pozdraviti s našim novcima!

čipiranje spremnika za otpad
Izvor: Cistoca.hr

Gradonačelnik je u rujnu prošle godine na novinarsko pitanje odgovorio da će čipiranje biti dovršeno do konca godine!

Od onda do konca godine poslao sam gradonačelniku brojne mailove na temu čipiranja u kojima sam isticao da informacije iz Čistoće upućuju na potpuno suprotnu aktivnost -- trajno zaustavljanje čipiranja!

Došao je kraj godine i čipiranje, naravno, nije bio dovršeno! A kako stvari stoje neće ni biti!

Čistoća jeste formirala nekakav "novi" tim za čipiranje ("stari" tim je uglavnom otpušten, a ostali su preraspoređeni po drugim službama), no to je sve skupa čista farsa da se u slučaju pitanja može reći "ne, ne, mi čipiramo, sto posto, imamo i tim"! :-)))

Kako prošle godine, tako i sada -- vrijeme prolazi, projekt se ne nastavlja, a Čistoća od ljeta 2021. štanca nezakonite računa!

Pitam se što bi se dogodilo da do Uskrsa dođe tisuću reklamacija za račune? Što ako svaki idući mjesec krene povećanje broja reklamacija računa? Tko će za tu štetu biti odgovoran?

Prema dosadašnjim reakcijama gradonačelnika sudim da se apsolutno ništa neće promjeniti dok ne krenu problemi, a onda će gradonačelnik samo blijedo gledati...kao što je gledao kad mu je Vijeće za vode zabranilo poskupljenje...

O čemu se kod čipiranja zapravo radi i zašto je ono bitno

Često ću se pozivati na dva ključna dokumenta pa svakako koristite sljedeće linkove:
* Zakon o gospodarenju otpadom (ZOGO)
* Odluka o načinu prižanja javne usluge sakupljanja KO u Zagrebu (OKOZG)

Članak 64. ZOGO: Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.

Članak 67. ZOGO: Kriterij obračuna količine otpada iz članka 66. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona je:
1. masa predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju izražena u kilogramima ili
2. volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Dakle, Zakon (a ipak on nešto vrijedi, ma što naš gradonačelnik mislio) je propisao da se otpad prikuplja pomoću spremnika, a za obručan količine prikupljenog otpada predviđene su dvije opcije, vaganje ili umnožak volumena spremnika i broja pražnjenja u obračunskom razdoblju!

Spremnik može biti (između ostalog) kontejner, a može biti i vreća. Od vaganja su svi odustali jer je tehnički izuzetno zahtjevno, pa se mahom (u RH) odabire umnožak volumena spremnika i broja odvoza u obračunskom razdoblju (op.a. maksimalno pojašnjeno X litara spremnik * Y br.odvoza mjesečno za ZG).

Nadalje, članak 66. ZOGO u točki 1. i 6. određuje da će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (u našem slučaju Gradska kupština Grada zagreba) donijeti odluku koja sadrži:
* kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada (famozni varijabilni dio usluge)
* iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena (famozni fiksni dio usluge)

Članak 69. ZOGO propisuje da je davatelj usluge (u našem slučaju gradska Čistoća, odnosno Zagrebački Holding) dužan (točka 9.) voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona, a taj pak članak propisuje da je davatelj usluge dužan voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju kojeg je odabrao, a takva evidencija se vodi u digitalnom obliku.

Nadalje taj članak propisuje da je sastavni dio te evidencije "Izjava i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi", da ti podaci moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge na njegov zahtjev, a sadržaj evidencije propisuje ministar pravilnikom.

Dakle, Zakon (opet naglašavam da on vrijedi, ma što naš gradonačelnik mislio) propisuje obaveznu evidenciju i to u digitalnom obliku, a ista mora biti dostupna svima nama na uvid po zahtjevu !!!

Čistoća (Holding) se za vrijeme Bandića odlučila za čipiranje (op.a. čip koji se ugrađuje u kante/kontejnere i kojeg očitavaju senzori na kamionima prilikom podizanja istih) kao najoptimalnije tehnološko rješenje.

No čipiranje nikad nije dovršeno! Tako ako odlučite sutra zatražiti takvu evidenciju u Čistoći ista vam po zakonu mora biti dostavljena, ali neće vam biti dostavljena jer čipiranje nije u funkciji !!!

Savjetujem i predlažem apsolutno svima da skeniraju svoj račun Čistoće za listopad i pošalju na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (i za svaki slučaj na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) zahtjev za dostavom digitalne evidencije o preuzimanju otpada za mjesec veljaču (datum i vrijeme svakog preuzimanja otpada od 01. do 28. veljače) !!!

Ako ne odgovore u razumnom roku (15 dana) onda savjetujem poslati pritužbu Povjerenstvu za reklamacije potrošača Holdinga putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i za svaki slučaj u CC dodajte mail Državnog ispektorata Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i moj mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bih periodički priupitao gradonačelnika u čemu je problem!

Sad kad smo ustanovili da Čistoća (odnosno Holding) posluju temeljito nezakonito (i da je vrlo upitno njihovo pravo naplate računa), objasnit ću vam tehničke detalje i dosadašnji trošak čipiranja...

Tehnički detalji i javna nabava čipiranja

Čipiranje se sastoji od više funkcionalnih komponenti koje u kombinaciji daju cjeloviti sustav praćenja i nadzora preuzimanja otpada od strane Čistoće kako bi korisnici (u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom) bili jasno i precizno informirani o pruženoj usluzi.

Vrlo pojednostavljeno sustav čipiranja čine sljedeće komponente:
* RFID čip koji se ugrađuje u spremnike za otpad (kante, kontejnere)
* senzori i čitači na kamionima koji prilikom istovara otpada očitavaju čip na spremniku
* ručni čitači koje djelatnici Čistoće koriste za očitavanje čipa na spremniku
* operativni i administrativni softver pomoću kojeg se vodi baza korisnika, baza čipova, baza očitavanja čipova, baza računa i sve drugo što je potrebno kako bi sustav bio funkcionalan i upotrebljiv

Čistoća u prvom koraku mora ugraditi čipove u sve spremnike za otpad. Prema meni dostupnim informacijama taj dio je dovršen ili je vrlo blizu dovršetka, no stalno se nabavljaju novi spremnici i vrlo je upitno čipiraju li se.

U drugom koraku moraju se svi kamioni opremiti odgovarajućom opremom i senzorima. Vozni park Čistoće je u potpunom rasulu gdje je funkcionalnost vozila katkad na 50% ili manje, a u dva navrata je provedeno rentanje kamiona pa je taj dio sustava izuzetno diskutabilan (op.a. vjerojatno u potpunom rasulu).

U trećem koraku se svi korisnici Čistoće moraju povezati sa svojim spremnicima. Svaki spremnik ima svoj serijski broj i taj broj je povezan s konkretnim korisnikom koji taj spremnik koristi, ali potrebno je očitati RFID čip na tom spremniku i pridružiti mu sistemski broj objekta/korisnika. To je u ljeto prošle godine bilo na 90%, no u međuvremenu su spremnici (kante, kontejneri) uzimani od jednih korisnika i davani su drugim korisnicima, a nije se vršilo razdruživanje/pridruživanje čipova pa je taj postotak pao gotovo do 0!

U četvrtom koraku se putem kompleksnog softvera sve povezuje. Prema meni dostupnim informacijama to je u apsolutnom rasulu i disfunkcionalnosti!

Javna nabava je provedena u dva odvojena postupka:
1. nabava kompletnog sustava: 47 milijuna kuna + PDV (ukupno cca. skoro 8 milijuna eura)
2. održavanje sustava: 14.5 milijuna kuna + PDV (ukupno cca. skoro 2.5 milijuna eura)

Pored toga što je čipiranje zakonom propisano kao obavezno i neizbježno ono je svakako praktično za samu Čistoću, a izuzetno bitno za korisnike jer transparentno dokazuje izvršenje usluge koja se onda s pravom i naplaćuje!

Gradonačelnik je uveo plave vrećice pa je Davor Vić odlučio da čipiranje više nije potrebno iako je gradonačelnik osobno izjavio kako je čipiranje izuzetno bitno baš radi dokazivanja izvršenja usluge!

Netko je očito zaboravio poslati dopis voditelju Viću... :-)))))

Sustav čipiranja nas je koštao 10 milijuna eura, ne radi, nemamo transparentan uvid u izvršene usluge Čistoće, a računi su protuzakoniti! Živjele promjene!

Ako mislite da je sve skupa jako komplicirano, varate se, naši prvi susjedi imaju temeljito uređen sustav evidencije prikupljanja otpada i zakonite račune, a korisnici su izuzetno zadovoljni jer imaju potpunu kontrolu svojih troškova!

Dugo Selo ima cjelovit i potpuno zakonit sustav evidencije i računa

Čitateljica iz Dugog Sela pratila je moje ranije objave o čipiranju i problemima s računima Čistoće te mi je poslala svoj račun od dugoselskog Komunalca (Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.) kojeg sam kontaktirao i zamolio za detalje u vezi nabave i implementacije sustava čipiranja, ali i obračuna varijabilnog dijela cijene usluge.

Naveli su kako je postupak čipiranja spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada trajao dosta dugo, a dovršen je tijekom lipnja 2021. godine kada je prvi put bio uveden sustav naplate razmjeran predanoj količini miješanog komunalnog otpada.

Nakon što je u srpnju 2021. godine donesen novi Zakon o gospodarenju otpadom morali su se uskladiti s tim novim Zakonom, odnosno donijeti novu Odluku o načinu sakupljanja komunalnog otpada i novi cjenik.

Sadašnji sustav sakupljanja i naplate vrlo je sličan tom sustavu iz srpnja 2021. godine, a najbitnija razlika je u tome što su uvedene dvije kategorije korisnika: "kućanstva" i "nisu kućanstva" kojima minimalna cijena javne usluge mora biti jednaka unutar iste kategorije.

Svi spremnici za miješani komunalni otpad su čipirani, a čipovi su postavljeni ispod oboda kante ili na prednjoj strani kontejnera. Vozila za sakupljanje miješanog otpada opremljena su sustavom za očitavanje pražnjenja spremnika.

Pražnjenje spremnika moguće je pratiti u realnom vremenu preko web servisa EcoMobile koji bilježi vrijeme pražnjenja svakog spremnika. Na kraju mjeseca, kada se radi obračun, podaci o pražnjenju spremnika izvoze se s web servisa u računovodstveni program Libusoft Cicom koji izrađuje račune za pružanje javne usluge u obračunskom razdoblju od mjesec dana.

Mjesečna naknada sadrži minimalnu cijenu javne usluge (tzv. fiksni dio) koji je manji za one korisnike koji kompostiraju vlastiti biootpad te cijenu za predanu količinu miješanog komunalnog otpada (tzv. varijabilni dio) koji je razmjeran s brojem pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. Za kategoriju korisnika koja "nisu kućanstva" cijene su nešto veće, ali princip je isti.

Zahtjev za pražnjenje spremnika dolazi od strane korisnika javne usluge koji iznošenjem spremnika na javnu gradsku površinu traži pražnjenje spremnika. Za korisnike koji žive u višestambenim zgradama predstavnik suvlasnika zgrade se na početku uvođenja novog sustava očitovao (pisanim dopisom ili putem e-poruke) o redovnom broju pražnjenja kontejnera tijekom obračunskog razdoblja od mjesec dana, dok po potrebi može pisanim putem zatražiti izvanredno pražnjenje spremnika.

Za korisnike višestambenih zgrada udjeli svih korisnika zajedničkog spremnika za miješani komunalni otpad su jednaki, osim ako korisnici ne dostave Sporazum (svi u zgradi ga moraju potpisati) o raspodjeli udjela kojim oni sami određuju udjele na način kako njima odgovara. Do sada dostavljeni sporazumi uobičajeno određuju udjele prema broju članova kućanstva u odnosu na ukupan broj stanara neke višestambene zgrade. Ukoliko korisnici iz zgrade ne dostave Sporazum udio je svima jednak i određuje se kao recipročna vrijednost broja kućanstava u zgradi. Prijedlog Sporazuma korisnici mogu pronaći ovdje.

Pored zajedničkih spremnika (1100 litara) kod kojih se za mjesečni obračun izračunavaju udjeli, postoje i polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad koji na sebi imaju tzv. "otpadomjer" i kod njih se varijabilni dio obračunava prema broju otvaranja "otpadomjera" tijekom obračunskog razdoblja od mjesec dana. Kadica "otpadomjera" ima volumen od 20 litara, a naplata se vrši prema broju otvaranja (aktualna cijena 0,35 eura + PDV).

Opisano nije u Saveznoj Republici Njemačkoj! Opisano se nalazi u neposrednoj blizini Zagreba!

Zbog čega je nas zapao Davor Vić (koji se apsolutno ničim nije dokazao ni kao približno uspješan upravitelj, dapače, katastrofalan je), a ne direktor dugoselskog Komunalca?!

Zbog čega je gradonačelnik obećao dovršetak čipiranja koji se nije dogodio? Je li gradonačelnik lažljivac?

Nisam pitao dugoselski Komunalac kako oni to sve skupa uspijevaju bez planine Jekuševec, ali nije kasno jer to će ionako biti bitno za temu koja uskoro stiže na dnevni red: zašto je gradonačelnik radio reklamne spotove na Jakuševcu kojeg je obećao zatovriti, a zapravo ga samo značajno proširuje i u sklopu njega izvodi čudesa?!

Sve o tome ludilu čitajte vrlo skoro!

Pogledajte izjavu gradonačelnika:

Imate informacije o ovoj temi? Uočili ste grešku? Kontaktirajte nas
Podržite nas i podijelite ovaj članak:

Brzi kontakt

Najnovije

Neven Brnjas, najpoznatiji ZET-ov zviždač i jedan od najpoznatijih domaćih ...

Uzeo sam simboliku Shakespeareovog trgovca koji u tom remekdjelu kao ...

Skoro godinu dana ističem kako je natječaj za podzemne spremnike namješten ...

TPL_BACKTOTOP