Zbog nedovoljnog interesa javnosti i izuzetno slabe interakcije pratitelja, ove stranice su prebačene u arhivski format
i više se neće ažurirati niti nadopunjavati novim sadržajem!

NOVOSTI: Zbog osobitih inzistiranja magistra Željka Renića, inače pomoćnika pročelnika za komunalno i prometno redarstvo u Zagrebu, odlučili smo iznova krenuti s radom, a novi portal će uz zagrebačke teme uključivati i teme iz Zagrebačke županije.

Uskoro na Zagreb24.hr

Nakon gotovo mjesec dana izučavanja famoznog mega kredita od čak 240.000.000 eura konačno otvaram tu rubriku. Da, za ovu temu odlučio sam otvoriti zasebnu rubriku u kojoj ću serijom vrlo detaljnih članaka u cijelosti raščlaniti sve njegove elemente. 

ZGH, GPZ, GPZO, VIO
Izvor: Zgh.hr i Zagreb.hr // Dorada: Zagreb24

U ovom uvodnom tekstu želim vas informirati o osnovnim činjenicama kako biste u jednom "kraćem" tekstu sagledali širinu teme, a svaki element ovog teksta obradit ću u posebnim člancima kako ne bih u jednom tekstu nagomilao sve činjenice i dokumente (op.a. čitatelji su me upozorili na moju opsežnost u pisanju...).

Neka se zna da sam za potrebe pisanja ove teme zatražio od Holdinga ovjereni ugovor, kojeg mi je Holding odbio dati uz poduže obrazloženje u kojem mi je neizostavno ostao zabilježen sljedeći dio:
"Podnositelj traži informacije iz svih segmenata rada tijela javne vlasti, a kako bi pronašao bilo kakve nepravilnosti u radu te kako bi okrivio službenike ili čelnika tijela javne vlasti za nesavjesno obavljanje poslova."

Dakle, kako ja ne bih pronašao nekakve nepravilnosti iz kojih bi proizašle nekakve odgovornosti moj zahtjev je odbijen. Super transparentno, svima je sve jasno.

No, ako ste čitali moje dosadašnje članke i ako ćete pročitati ovaj, bit će vam poprilično jasno upravo zbog čega sam se odlučio baviti istraživačkim radom i pisati članke o radu gradonačelnika Tomaševića, a jednako jasno će vam biti zbog čega se na sve načine, pa i one nezakonite, priječi moja informiranost.

Kako bilo, koristeći službenu dokumentaciju Grada koja je predana Gradskoj skupštini i koristeći razne izvore uspio sam poprilično precizno razmotati klupko gradonačelnikovih obmana i loših poduhvata.

Najbolje krenuti od početka.

Političko ozračje i događanja

Da je Bandić bio "remekdjelo" domaće politike mislim da nitko neće osporiti. Da je imao spektakularno loših poteza, također. Da je dizao kredite i to dosta njih, također.

Dakle, jasno je kao dan da je Bandić bio pitoreskna osoba, da je doista petljao i da je baš onako "pošteno" zaduživao grad i nitko od nas nije ni najmanje sumnjao da je potrebno jedno ozbiljnije resturkturiranje kako Grada tako i Holdinga, a dio tog restrukturiranja je i kreditno restrukturiranje.

Kad je naš gradonačelnik krenuo na sva zvona pričati o tome kako treba refinancirati silne loše kredite nitko od nas (op.a. ja među prvima) nije previše oklijevao potpuno vjerovati u njegove tvrdnje kako je pronašao super priliku da "popravi" sve katastrofalne Bandićeve kreditne aranžmane.

Naravno, naš gradonačelnik tada (baš kao ni sada) nije smatrao potrebitim svima nama detaljno predočiti sve što je zatekao i sve što je naumio kako bismo svi skupa konačno znali što je Bandić "ostavio", a Tomašević "naslijedio" i što će se napraviti za "bolju i svijetlu budućnost". Iako smo to očekivali nakon svih pompoznih izbornih obećanja i najava o većoj transparentnosti i drugačijem upravljanju...

Ne, naš gradonačelnik krio je detalje i pričao je priče, a mi smo svi trebali ponizno klimati glavom jer on tvrdi što tvrdi i to je apsolutna istina...naravno da jeste, pa što bi drugo moglo biti...nije naš novi gradonačelnik mutikaša kao onaj prije njega!

No, lako za nas, on je to očekivao i od svih gradskih zastupnika u Skupštini, a očekivao je i od svojih koalicijskih partnera.

U svom, sada već jasno poznatom stilu, o kreditu manje-više nije informirao nikoga previše sve do njegovog izglasavaja u Skupštini, a dokumentaciju je predao "5 do 12" tako da nitko zapravo nije stigao temeljito proučiti sve detalje uslijed čega je Viktor Gotovac (tadašnji šef zagrebačkog SDP-a) razvrgnuo političko partnerstvo između SDP-a i Možemo.

Kako bilo, gradonačelnik je pronašao "žetončiće" koji su u zadnji čas promijenili mišljenje i odluka Skupštine je izglasana, Zagrebački Holding se zadužio za skoro 2 milijarde kuna!

O svemu ću detaljnije u posebnom članku.

Osnovne informacije o kreditnim uvjetima

Kredit je klupski (op.a. stručniji i točniji naziv bi bio "sindicirani") što znači da ga više banaka odobravaju zajedno, svaka sa svojim udjelom, a jedna od banaka djeluje kao agent. Agent odgovara za koordinaciju odnosa između korisnika kredita i svih banaka u klubu.

Korisnik kredita je Zagrebački Holding, banke u klubu su ZABA, ERSTE, NHB, OTP, PBZ, RBA, a agent među njima je ZABA. 

Kredit je dugoročni (do 2034. godine) u ukupnom iznosu do 240.000.000,00 € (dvjesto četrdeset milijuna eura).

Kredit je podijeljen u 3 tranše -- tranšu A, tanšu B i tranšu C.

Tranša A kredita odobrava se u iznosu do 118.600.000 € (49,4%), tranša B kredita odobrava se u iznosu do 103.000.000 € (42,9%), tranša C kredita odobrava se u iznosu do 18.400.000 € (7,7%).

Namjena kredita, odnosno kreditnih tranši je kako slijedi:
* tranša A za refinanciranje dijela financijskog duga Holdinga 
* tranša A i B za povrat iznosa koji je plaćen od strane Holdinga na ime podmirenja dijela financijskog duga u razdoblju od 30.06.2022. godine do 02.09.2022. godine
* tranša A i B za podmirenje dugovanja Holdinga temeljem kredita koji su povučeni nakon 30.06.2022. godine
* tranša C za financiranje općih poslovnih potreba.

Istaknuo bih bitnim kako je dobar dio kredita korišten za refinanciranje Tomaševićevih kredita...daaaaaaa, ja sam isto kao i vi živio u smrtnom uvjerenju da se refinanciraju samo Bandićevi krediti! O tome nešto više u sljedećem odjeljku.

Ugovorena je promjenjiva kamatna stopa (op.a. što je lošija kamatna stopa od one fiksne, a razlozi su jasno razvidni iz samog imena) koja se sastoji od dvije komponente -- marže banke i Euribora.

Marža banke je zapravo bančina zarada za pozajmljivanje novca, a Euribor je referentna kamatna stopa po kojoj se banka zadužuje (karikirano, banka se zadužuje po Euriboru, na to dodaje svoju maržu i sve zajedno čini kamatu Holdinga).

Kako se Euribor mijenja na dnevnoj osnovi banke su svoje marže fiksirali, a rizik fluktuacije Euribora su prevalile na Holding, odnosno na sve nas!

Euribor se bilježi u raznim intervalima, a za obračun kamata ovog kredita ugovoren je šestmjesečni Euribor. 

Kako su ugovorene tri različite tranše, tako su ugovorene i tri različite kamatne stope i to kako slijedi:
* tranša A: marža banke 3,25% + 6M Euribor (za vrijeme dogovaranja bio 0,984 pa je ukupna početna kamata 4.234%)
* tranša B: marža banke 2,75% + 6M Euribor (za vrijeme dogovaranja bio 0,984 pa je ukupna početna kamata 3,734%)
* tranša C: marža banke 3,10% + 6M Euribor (za vrijeme dogovaranja bio 0,984 pa je ukupna početna kamata 4,084%)

Istaknuo bih bitnim kako navedene banke znaju građanima odobriti fiksne kamatne stope, tako da to nije ništa specifično ili problematično, a ako uzmemo u obzir da su građani neusporedivo rizičniji od javnog poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba postavlja se pitanje zbog čega gradonačelnik ovu okolnost smatra dobrim poslom?! O tome nešto više u sljedećem odjeljku.

Naravno, za tako veliki kredit banke su tražile i veliko jamstvo, pa je Tomašević (za hipotekarno osiguranje) ponudio vrijednu imovinu, koju između ostalog čine kamp Veli Jože u Savudriji, hotelsko naselje u Dugoj Uvali, hostel u Velom Lošinju, naselje u Silbi, hosteli u Skradinu i na Krku te niz poslovnih zgrada u Zagrebu kao što je upravna zgrada Vodoopskrbe i odvodnje te sama upravna zgrada Zagrebačkog Holdinga (Vukovarska) kao i imovina Gradske plinare Zagreb te zemljišta na Pavlinskom putu i u Kutini. O nekretninama danima u zalog ću detaljnije u posebnom članku, a za sada bih bitnim istaknuo da se radi o nekretninama vrijednijima od 100 milijuna eura.

Uz hipoteke ponuđene su i cesije za ugovore, odnosno predugovore, o zakupu nekretnina (objekata javne namjene) koje je Korisnik kredita kao zakupodavac odnosno GSKG kao zakupodavac sklopio s Gradom Zagrebom kao zakupoprimcem. Da ukratko pojasnim, radi se o ustupu potraživanja koje Zagrebački Holding i GSKG imaju prema Gradu Zagrebu na temelju više ugovora i predugovora o zakupu. Popis je poduži i o njemu ću detaljnije u posebnom članku, ali za primjer tu spadaju najamnine XII. gimnazije i nadograđenog dijela bolnice "Sveti Duh".

Kako sve navedeno očito nije bilo dovoljno, u kreditni aranžman su "ugurani" Vodoopskrba i odvodnja (VIO), Gradska plinara Zagreb (GPZ) i Gradska plinara Zagreb - Opskrba (GPZO) i to kao sudužnici (de facto jamci). Detaljnije o njihovom jamstvu pročitajte u posljednjem odjeljku. 

Perfidne laži i obmane "poštenijeg" gradonačelnika

Gradonačelnik je prije izglasavanja odobrenja u Skupštini zagovarao ovaj kredit kao nešto najumješnije u poslovnoj praksi...što ne može biti dalje od istine!

U kreditu je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, što (kako i samo ime ukazuje) znači da se kamata mijenja. Bitno je istaknuti i to da se ona ne mijenja za sve sudionke, već se ona mijenja samo za korisnika, odnosno Zagrebački Holding.

Ugovorena kamatna stopa, kako sam ranije naveo, ima dva dijela: maržu banke i šestmjesečni Euribor! U tom zbroju banke su ugovorile da je njihova marža fiksna, a promjenjiva stopa njihovog zaduženja prebacuje se na korisnika, odnosno na Holding.

U svakom normalnom aranžmanu Grad bi ugovorio fiksnu kamatnu stopu, koja je također promijenjiva (Euribor je uvijek dio jednadžbe i on je u stalnoj mijeni), ali u tom slučaju se teret fluktuacije prbacuje na banke, a ne na korisnika!

Kad gradonačelnik govori da je loše kreditne uvjete zamijenio boljima on doista ne laže, samo propušta istaknuti da je lošije uvjete za banke pretvorio u bolje uvjete za banke!

Zašto gradonačelnik ne objavi javno uvjete svih kredita koji su se refinancirali da svi skupa možemo izanalizirati što je to točno bilo lošije, a što je to točno bilo bolje?! Zato jer će se naći "s rukama u pekmezu"!

U jednom od nadolazećih tekstova posebno ću se osvrnuti na te detalje, a sve temeljem stvarne dokumentacije u mom posjedu!

Zasad primite na znanje da povećanje kamate od samo 1% znači povećanje od 2.400.000 eura (da, skoro 2 i pol milijuna eura) godišnje, a kredit je na 10+ godina što je ugrubo 24 milijuna više, što je 10% više...dakle, puno više od ugovorenog i očekivanog !!!

Također primite na znanje da će već na proljeće kamata biti skoro 2% veća, a najniža očekivana kamata bi trebala biti tek za 3 godine, ali i tada će biti čak 1,6% veća! 

Dakle, svjetski trendovi i projekcije ukazuju na to da kamata nikad neće biti na razini trenutka potpisivanja ugovora o kreditu i da će samo rasti i to najmanje 1,6% što je povećanje od najmanje 3.840.000 eura godišnje !!!

U kojem sustavu vrijednosti je to dobar posao?

Nadalje, gradonačelnik nije propustio gromoglasno isticati kako je bivša uprava ostavila zaduženje...što također ne može biti dalje od istine!

Ovim kreditom refinancirano je čak 1.650.000.000 kn (dakle, 1,6 milijarda) od kojih je čak 1.020.000.000 kn Tomaševićevih kredita (dakle, 1 milijarda), koje je podizao od kad je došao na vlast.

Postavlja se pitanje zbog čega to nije goromoglasno istaknuto?!

Kako je sad odjednom moguće da je glavnina dugova Tomaševićevih? Pod kojim uvjetima su oni ugovoreni? Jesu li zapravo to loše ugovoreni krediti koje treba brže-bolje reprogramirati? Kakve veze oni imaju s Bandićem i njegovom upravom?

Kakvi su zapravo bili Bandićevi krediti? Koji su im bili uvjeti, koje su i kakve bile kamatne stope? Jesu li doista bili loši ili se radi o još jednoj obmani gradonačelnika Tomaševića?

Vrlo detaljno ću u nadolazećem članku pojasniti apslutno sve kredite koji su refinancirani ovim mega kreditom, a zasad primite na znanje da su to uglavnom Tomaševićevi krediti.

Gradonačelnik je, dakle, došao na vlast i krenuo svom silinom dizati kredite gdje je god i kako stigao, ne pitajući se što će biti sutra i kakve će posljedice to donijeti.

Kad se jednog jutra probudio shvatio je da je u godini dana digao čak 1 milijardu kuna kredita...i da mu još uvijek fali love...

Što je preostalo nego raditi reprogram, skrivati sve detalje kao zmija noge i za sve optužiti Bandića i bivšu upravu Holdinga!

Tko u to ne bi povjerovao?! Ja znam da ja jesam!

Pravne reperkusije

Zagrebački Holding jedan je organizacijski mastodont i u svojoj strukturi sadrži brojne podružnice i trgovačka društva. Više o organizacijskog strukturi Holdinga saznajte ovdje.

Podružnice nemaju svoju vlastitu pravnu osobnost već su sastavni dio Holdinga, dok trgovačka društva imaju svoju vlastitu pravnu osobnost i Holding im je vlasnik.

U našem slučaju, Zagrebački Holding je kao sudužnike (de facto jamce) u ovom kreditu predložio izdvojena trgovačka društva:
* Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
* Gradska plinara Zagreb d.o.o.
* Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

Koja god sudbina zadesi Zagrebački Holding, ove tri zasebne tvrtke (kojima je Holding vlasnik) dijelit će u cijelosti njegovu sudbinu (op.a. primjerice, da nisu jamci i da Holding završi u blokadi te tvrtke bi bez problema nastavile svoje poslovanje).

Problematično u čitavoj ovoj priči (i svakako to nije jedino problematično, ali jeste bitno izdvojiti) jest činjenica da uprave ovih društva nikad nisu donijele samostalnu odluku o sudjelovanju u ovom kreditu, niti su svoje takve odluke uputile svojim Nadzornim odborima na ocjenu i mišljenje.

Ivan Novaković je, kao predsjednik uprave Zagrebačkog Holdinga i ujedno kao Skupština te tri tvrtke, donio obvezujuću uputu da uprave tih tvrtki potpišu ugovor o kreditu kao sudužnici i de facto jamci!

Upravo je taj događaj izazvao najžustrije reakcije i vrlo izgledno prelio čašu strpljenja SDP-a, ali i sveukupne zagrebačke javnosti.

O ovom djelu detaljno i opsežno ću pisati u nadolazećem članku, a silnim detaljima priložit ću i više pravnih mišljenja kako biste što bolje sagledali sve aspekte ovog problema.

Imate informacije o ovoj temi? Uočili ste grešku? Kontaktirajte nas
Podržite nas i podijelite ovaj članak:

Brzi kontakt

Najnovije

Neven Brnjas, najpoznatiji ZET-ov zviždač i jedan od najpoznatijih domaćih ...

Uzeo sam simboliku Shakespeareovog trgovca koji u tom remekdjelu kao ...

Skoro godinu dana ističem kako je natječaj za podzemne spremnike namješten ...

TPL_BACKTOTOP